Ropažu evaņģēliski luteriskās draudzes
‍drēbju kamera
‍novada iedzīvotajiem ir pieejama
‍katra mēneša trešajā svētdienā
‍no 14:00 līdz 16:00 (ja nav izziņots citādi)

‍Lūdzam ievērot norādītos laikus!